top of page

Acerca de

Physiotherapy Clinic

Akreditasi  Proses Permohonan

Yuran Akreditasi :  1000GBP  3 Tahun.
Caj Pembaharuan selepas 3 Tahun : 125GBP untuk Setahun.

Proses:

Proses akreditasi IEB adalah sangat mudah dan boleh diperolehi dalam masa 10 hari. Untuk mendapatkannya, perlu mengisi borang permohonan dan menulis 4 "Laporan Kawasan" satu untuk setiap medan tinjauan, kecuali laman web.

1. Kualiti dan Integriti Akademik

2. Kelayakan Tenaga Pengajar

3. Penyampaian Program

4. Perkhidmatan Pelajar

5. Reka Bentuk dan Prestasi Laman Web

Setiap laporan memerlukan tandatangan Ketua Pegawai Eksekutif/Presiden dan perlu disertakan bersama dokumen, risalah, permohonan dan sebarang dokumen yang berkaitan untuk penilaian yang lebih baik bagi setiap bidang. Jawatankuasa penilaian akan menunjukkan Skor Profil Mata antara 0 hingga 20 untuk setiap laporan.

Dari 0 hingga 10 Mata Skor Profil: Gagal

Dari 10 hingga 15 Mata Skor Profil: Akreditasi Sementara

Dari 15 hingga 20 Mata Skor Profil: Akreditasi Penuh

 

Purata markah

00 - 50    Gagal

50 - 75    Akreditasi Sementara

75 - 100  Pentauliahan Penuh

bottom of page